Dezvoltare

Biroul de Credit al Caselor de Ajutor Reciproc (BCCAR) se va dezvolta in 3 etape:

Etapa I: participanţii vor transmite la BCCAR, în format electronic, informaţiile negative, respectiv:
  • Debitori aflati in executare silita;
  • Debitori cu restanţe la plată mai mari de 60 de zile;
  • Fraudulenţi - persoane care au savârşit o infracţiune sau contravenţie în relaţia directă cu un participant, pentru care s-a emis o hotărâre judecătorească definitivă sau irevocabilă, după caz, sau prin acte administrative necontestate;
  • Declaraţii cu inadvertenţe - date neconforme cu realitatea furnizate de persoane fizice la momentul solicitării imprumutului.

Etapa a II-a: participantii vor transmite, pe langa informatiile transmise in etapa I,  si informatii de natura pozitiva, respectiv vor fi prelucrate informaţiile referitoare la   tipurile de imprumuturi acordate de catre organizatiile  participante în sistemul BCCAR, datele de identificare ale imprumutatilor si girantilor acestora, cuantumul sumelor acordate, etc.

Etapa a III-a: BCCAR va fi organizat ca asociatie sau societate comerciala deplin independenta fata de casele de ajutor reciproc si federatiile fondatoare, si va fi in masura sa puna la dispoziţia tuturor membrilor CAR si a cetatenilor interesati informatii complete privind inscrierea lor in bazele de date ale BCCAR. Pana la ajungerea in aceasta etapa de dezvoltare,  cetatenii interesati vor putea obtine aceste informatii numai de la casele de ajutor reciproc ai caror membri sunt sau au fost.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu