Adeziune

Biroul de Credit al Caselor de Ajutor Reciproc (BCCAR)

 


CERERE DE ADEZIUNE
.......................................................................................................................................................
(denumirea CAR / IFN)

am hotarat sa aderam la Biroul de Credit al Caselor de Ajutor Reciproc (BCCAR).
Ne angajam sa respectam Regulamentul de organizare si functionare al acestei structuri si ne asumam intreaga raspundere juridica pentru datele inscrise in baza de date a BCCAR de catre imputernicitul nostru mai jos desemnat.
Imputernicitul nostru pentru accesarea si gestionarea informatiilor din baza de date a BCCAR este d-na/dl.
.....................................................................................................................................................
(numele si prenumele)

Datele de contact ale imputernicitului, necesare autorizarii accesului la baza de date a BCCAR:
Telefon
E-mail
Adresa postala de corespondenta:
Data aderarii:


PRESEDINTE/DIRECTOR,


.............................................................................................................................................

(numele, prenumele, semnatura si stampila)

ROF, Anexa 1, cerere (formular) de adeziune.DOC (clic aici pentru descarcarea formularului)
ROF, Anexa 1, cerere (formular) de adeziune.PDF (clic aici pentru descarcarea formularului)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu