Intrebari frecvente

1. Ce fel de informaţii se raportează la BCCAR?
Sunt raportate şi înregistrate la BCCAR informaţii referitoare la: persoanele fizice care au contractat imprumuturi, girantii acestora, fraudulenţi şi declaraţii cu inadvertenţe, rau-platnici, inclusiv intârzieri la plata ratelor scadente mai mari de 60 de zile calendaristice.
2. Cine poate consulta informaţia din bazele de date ale BCCAR şi în ce condiţii?
Pot consulta bazele de date ale Biroului de Credit doar reprezentantii nominalizati ai caselor de ajutor reciproc si ai IFN membre ale BCCAR.
Persoanele fizice care doresc să cunoască datele cu care sunt înscrise la BCCAR, pot solicita aceste date doar caselor de ajutor reciproc sau IFN-urilor cu care au avut sau au o relatie contractuala sau ai caror membri sunt.
3. Care sunt drepturile persoanei vizate, conform Legii 677/2001 ?
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, prevede următoarele drepturi:
"(i) Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la operator la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legatura cu propria persoană sunt sau nu prelucrate de către acesta;
(ii) Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii;
(iii) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare."
4. Care este perioada de arhivare a istoricului de plată?
Intervalul de timp pentru care informaţiile aferente unui imprumut sunt afişate în baza de date este de 4 ani de la data ultimei actualizări transmise.
5. Poate BCCAR să modifice datele despre o persoană fizică recenzată?
NU. Conform ROF BCCAR, numai organizatiile membre au dreptul de a modifica, în situaţii pe care le consideră justificate, datele pe care le-au transmis la BCCAR.
6. Dacă am avut în trecut o restanţă cu care am fost înregistrat la BCCAR, şi ulterior am achitat-o, mai figurez în baza de date?
DA. În cazul în care o persoana sau o organizatie membra va cere un Raport de Credit pe numele dvs., acesta va conţine informaţia referitoare la faptul că la data respectivă aţi înregistrat o restanţă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu